HOME

O NAMA : : INKUBATORSKA STANICA : : FARMA FUTOG : : RASNA ŽIVINA : : KONTAKT
RASE KOMBINOVANIH
OSOBINA
RASE ZA
PROIZVODNJU JAJA
RASE ZA
PROIZVODNJU MESA
NJUHEMPŠIR JAREBIČASTA ITALIJANKA SVETLA BRAMA
GOLOŠIJAN LEGHORN VIJANDOT
AUSTRALORP      
SASEKS
AMROK
SOMBORSKA KAPORKA
MARANS

Leghorn

Najrasprostranjenija laka rasa. Nastala je u SAD. Najpoznatiji je beli soj. Petlovi imaju srpast, a kokice lepezast rep. Služila je kao osnova za stvaranje lakih linijskih hibrida koji nose jaja bele ljuske.
- masa kokoši: 1,8-2 kg
- masa petla: 2,3-2,8 kg
- vreme pronošenja: 4,5-5 meseci
- nosi oko 250 jaja bele ljuske

 

 

Copyright ŽIVINARSTVO Novi Sad