HOME

O NAMA : : INKUBATORSKA STANICA : : FARMA FUTOG : : RASNA ŽIVINA : : KONTAKT
RASE KOMBINOVANIH
OSOBINA
RASE ZA
PROIZVODNJU JAJA
RASE ZA
PROIZVODNJU MESA
NJUHEMPŠIR JAREBIČASTA ITALIJANKA SVETLA BRAMA
GOLOŠIJAN LEGHORN VIJANDOT
AUSTRALORP      
SASEKS
AMROK
SOMBORSKA KAPORKA
MARANS

Saseks

Nastala je u Engleskoj. Spada u astalske rase koje se odlikuju izvanrednim prinosom i kvalitetom mesa. Korištena je u stvaranju linijskih hibrida za proizvodnju mesa.
- masa kokoši: 2,7- 3 kg
- masa petia: 3,5- 4 kg
- vreme pronošenja: 6 meseci
- nosi 160-180 jaja obojene ljuske

 

 

Copyright ŽIVINARSTVO Novi Sad